Πιστοποιήσεις

Layer-31-copy.png

Το ελαιόλαδο SIRREON είναι πιστοποιημένο από τον Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων GMCert-Μεσογειακή Πιστοποίηση με σύμβολο το φυλλαράκι.

Είναι ένας αναγνωρισμένος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1722/Β/03/11/2010 με Κωδικό Έγκρισης: GR-BIO-10 και έχει το υπ’ Αρ. 673-2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012.
Η ανάλυση των Προϊόντων μας όσον αφορά την Οξύτητα, Κ, ΔΚ, Υπεροξείδια, κατηγοριοποίηση του Λαδιού, Διαθρεπτική αξία, Πρωτεΐνες, Ολικά Λιπαρά, Υδατάνθρακες , Ενεργειακή αξία και τον Ανιχνευτικό προσδιορισμό πρόσμιξης πραγματοποιούνται από το ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Ι.C.M.E.A.

GMCert
IQCert
elΕλληνικά